NZOZ Lekarz Domowy w Krynicy Morskiej
Przychodnia w Kątach Rybackich jest filią przychodni w Krynicy Morskiej i mieści się w budynku przy ul. Rybackiej 41 w Kątach Rybackich.  Czynna jest od 8.00 do 12.00 we wtorki i czwartki oraz od 12.00 do 16.00 w poniedziałki, środy i piątki.
Lekarz przyjmuje w godzinach od 9.00 do 12.00 we wtorki i czwartki oraz od 13.00 do 16.00 w poniedziałki, środy i piątki
Telefon do rejestracji 55 2479163
mail:nzoz@krynicamorska.biz
Wizyty domowe u obłożnie chorych pacjentów przychodni w dni powszednie po godzinach przyjęć lekarza.
Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych we wtorki i czwartki pomiędzy godzinami 9.00 i 10.00


Poza godzinami pracy przychodni oraz w niedziele i święta działa nocna i świąteczna pomoc lekarska stacjonarna oraz wyjazdowa  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12 w budynku Szpitala RejonowegoTelefon dyżurny 55 2472247 .
W sytuacji nagłego bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia należy dzwonić na  telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 999 lub 112

Apteka w Krynicy Morskiej mieści się przy ulicy Gdańskiej 87
(naprzeciw marketu "Polo") tel.55 2476611                                      Apteka w Kątach Rybackich ul.Rybacka 61 tel. 55 620 36 77


Przychodnia w Krynicy Morskiej mieści się przy ul. Górników 15. Czynna jest w dni powszednie w godzinach od 8 do 18.  Lekarz  przyjmuje od 8.00 do 12.00 w poniedziałki, środy, piątki, a we wtorki oraz czwartki od 13.00 do 17.00 .
Telefon do rejestracji 55 2476116,
mail: nzoz@krynicamorska.biz
Wizyty domowe u obłożnie chorych pacjentów przychodni po godzinach przyjęć lekarza w dni powszednie
Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych we wtorki i czwartki w godzinach od 8 do 9.

   Przychodnia w Krynicy Morskiej oraz w Kątach Rybackich przyjmuje w ramach NFZ
wszystkich ubezpieczonych bez koniecznośći wcześniejszych zapisów.
Przy rejestracji potrzebny dokument tożsamości oraz numer PESEL. W przypadku rejestracji dzieci -PESEL dziecka
oraz dokument tożsamości i PESEL opiekuna